درباره ما

فروشگاه معاضدی از سال 1370در شهرستان اهواز خیابان امام خمینی فعالیت خودر ا درزمینه رنگ موبه شکل تخصصی آغاز نمود.ودر مدت زمان کوتاهی درمیان مصرف کنندگان رنگ مو جایگاه مورد قبولی را پیدانمود وبنا به درخواست مشتریان گرامی تهیه وتوزیع وسایل کار آموزی وآرایشگاهی رابه سبد کالایی خود افزود آنچه در طول سالیان گذشته مد نظر ما بوده رضایت وامنیت خاطر مشتریان گرامی بوده وامیدواریم بتوانیم همچنان بادریافت پیشنهادات وراهنمایی شما عزیزان بهترین ها را به شما اهدا نماییم